Асоциацията на европейските журналисти-България намира за недопустимо член на Съвета за електронни медии да отправя заплахи към журналисти по какъвто и да бил повод.

Още по-скандално е, ако това се случва в отговор на журналистически въпрос. Дори информацията, върху която е построен въпросът, да не е вярна, отговорът трябва да бъде по същество и в никакъв случай да не съдържа лични нападки и заплахи.

В медиите бе публикуван запис на изключително смущаващи реплики, отправени от Бетина Жотева към журналистката Къдринка Къдринова по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии. АЕЖ-България се свърза с г-жа Жотева и се запозна със стенограмата от заседанието.
Г-жа Жотева дължи обяснение за поведението си и вероятно извинение на Къдринова. АЕЖ-България призовава г-жа Жотева да преосмисли дали след този случай може да продължи да изпълнява пълноценно задълженията си като член на СЕМ.