От тънкостите при проверката на факти от научната сфера, през общите усилия на журналисти и учени срещу дезинформацията до съвети за отразяване на екстремни климатични явления и подкаст, който разнищва психологията на манипулацията – всичко тези теми ще бъдат част от кръгла маса “Наука и журналистика: Заедно срещу инфодемията” в Пловдив на 20 октомври (петък) от 10:00 ч. в Дом на културата “Борис Христов”.

АЕЖ-България, заедно с партньорите си Тракийският университет, Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО) и Norsensus Mediaforum, Норвегия, ще представи резултатите от двугодишния проект, посветен на стратегии за справяне с инфодемията. В рамките на инициативата около 100 журналисти и представители на акдемичните среди взеха участие в серията обучения и онлайн лекции за проверка на фактите, които се проведоха в София, Пловдив, Благоевград и Стара Загора. За този период бяха публикувани и 75 статии на платформата за проверка на фактите Factcheck.bg, разобличаващи манипулативни или неверни данни за явления от света на науката.

Събитието е със свободен вход, но е нужна предварителна регисистрация тук. Предвидени са средства за път и настаняване на участници от страната.

Програма на кръглата маса

Пловдив, 20 октомври 2023 г. Дом на културата “Борис Христов” (Малка конферентна зала)

10:00 – 10:30 Регистрация

10:30 – 10:45 Откриване и представяне на участниците в проекта

11:00 – 12:00 Наука и журналистика: Как променяме климата

Иван Радев, Асоциация на европейските журналисти – България

12:00 – 12:30 Кафе пауза

12:30 – 13:00 Представяне на регистъра на учени и експерти и учебните модули за учени и журналисти

В. Казашка, Център по растителна и системна биология и биотехнология
М. Илиева, Асоциация за кариерно развитие и обучение

13:00 – 14:00 Обяд

14:00 – 14:45 Factcheck.bg – журналистика и факти

Мария Черешева, Асоциация на европейските журналисти – България

14:45 – 15:15 Дискусия: Предизвикателства в сътрудничеството между журналисти и учени, идеи и форми за комуникация между двете общности

 Проектът “Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“ стартира през октомври 2021 г. с цел да повиши доверието в медиите и в науката чрез създаването на по-качествено и по-задълбочено съдържание
. Дейностите се изпълняват с финансова подкрепа в размер на 91 190 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Организациите, които работят заедно по него, са: Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България); Norsensus Mediaforum, Норвегия; Тракийският университет, Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО).