Изразяваме своето притеснение от предложението на главния прокурор Висшият съдебен съвет (ВСС) да препоръча на членовете да се въздържат от изяви в медии, за които се знае, че се издават от “подсъдими и обвиняеми”.

Поводът беше текст от критичен към главния прокурор член на ВСС, публикуван в издание, което също критикува ръководителя на прокуратурата.

Предложението на главния прокурор нарушава две основни човешки права, гарантирани от Конституцията и международните договори, по които България е страна – презумпцията за невиновност и свободата на всеки да изразява мнението си.

Действително главният прокурор оттегли предложението си с обяснението, че целта му е постигната. В рамките на развилата се дискусия, както той, така и различни членове на съвета подкрепиха мярката.

Случилото се може да бъде възприето като сигнал към хилядите редови магистрати да внимават с кои медии  контактуват и да избягват тези, които критикуват ръководството на прокуратурата.

Считаме, че подобна индиректна цензура е недопустима в една демократична държава още повече, когато идва от високопоставен представител на публичната власт.