The old cartoonist is drawing the cartoons.Организацията на обединените нации (ООН) приема кандидатури от карикатуристи от цял свят за участие в наградите Ranan Lurie Political Cartoon Awards.

Работата на кандидатите трябва да отговарят на следните принципи – уважение към човешкото достойнство, взаимно уважение и приятелски отношения между нациите, както и отговорно отношение към икономиката и околната среда.

Материалите трябва да бъдат репродукции на политически карикатури, които са публикувани в медия за периода септември 2013 г. и 15 октомври, 2014 г. Първата награда в конкурса възлиза на 10 хил. долара, втората е 5 хил. долара, а третата е 3 хил. долара. Крайният срок за участие е 15 ноември, а повече информация за изискванията ще намерите тук.