557104_48339473Писатели на възраст под 35 г. могат да кандидатстват за наградата за PEN/Fusion, която отличава професионалисти в началото на кариерата им.

Участниците трябва да предоставят непубликувани оригинални творби написани от тях без съавторство. Ръкописите трябва да са на английски език и да имат обем между 8 хил. и 80 хил. думи. Победителят ще получи парична награда от 10 хил. долара.

Крайният срок за кандидатстване е 27 февруари, а таксата е 35 долара. Повече информация ще намерите тук.