1545893326_b5b743ecb9_oНаградата за постижения в междукултурното разбирателство, която се връчва от Австрийското министерство на външните работи, набира номинации в сферите на медиите, образованието, младежта, равенство между половете и миграция.

Инициативата отличава успешни проекти, които подпомагат културния диалог, както в Австрия, така и на глобално ниво. Условието е те да бъдат в процес на реализация или вече да са завършени. Могат да кандидатстват неправителствени организации с идеална цел, търговски дружества и индивидуални представители на гражданското общество.

Приемат се предложения в следните категории:

  • Устойчивост: Проект, демонстриращ добри практики
  • Извън времето: Най-добър проект фокусиран върху настоящи проблеми
  • Иновации: Най-иновативен междукултурен проект
  • Медии: Най-добра медия с принос към междукултурното разбирателство
  • Специална награда: Проект за интеграция в Австрия

Всяка от категориите има специфични изисквания, които трябва да бъдат спазени. Крайният срок за участие е 18 май. Повече информация за конкурса ще намерите тук.

Снимка: Andrei Prakharevich