Европейската комисия представи четвъртото издание на Наградата на ЕС за здравна журналистика. Конкурсът има за цел да се стимулират журналистически творби с висока стойност, повишаващи осведомеността по въпроси, свързани със здравеопазването и правата на пациентите. Друга цел на конкурса е да насочи вниманието към инициативи в областта на здравната политика, които са част от кампанията „Европа за пациентите“.

Тази година по случай Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, към конкурса бе добавена нова здравна тема — активният живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве.

През 2012 г. конкурсът ще продължи да подкрепя борбата с една от най-големите заплахи за здравето на гражданите на ЕС чрез специалната награда за статия на тема „спиране на тютюнопушенето“, създадена през 2011 г.

Журналистите се приканват да изпратят свои статии, публикувани в печатна или онлайн медия в страна от ЕС между 25 юли 2011 г. и 31 юли 2012 г. Статиите трябва да имат отношение към една от 13-те здравни теми, изброени в правилата на конкурса. Крайният срок за участие е 31 юли 2012 г. Повече за правилата на конкурса.

Има по един финалист от всяка страна от ЕС. Финалистите от всички страни получават покана за церемонията по награждаването в Брюксел, за да получат наградите на стойност:

  • Първа награда – 6 000 евро
  • Втора награда – 2 500 евро
  • Трета награда – 1 500 евро

Специалната награда за статии на тема „спиране на тютюнопушенето“ е на стойност 3 000 евро.

Повече по темата на сайта на конкурса.