Институтът за човешки науки (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) във Виена обави нов прием на кандидати за стипендията Milena Jesenská 2013-2014. Програмата е насочена към опитни европейски журналисти, които се занимават с разнообразни тема свързана с културата. Терминът „култура“ се разглежда в най-широкото си значение, обхващащо разнообразни страни на интелектуалния и артистичен свят. Наред с това ще се разглеждат и кандидатури, които са посветени на социални въпроси с европейско значение.

Избраните стипендианти ще прекарат три месеца в IWM, Виена. Те ще получат стипендия в размер на 7,500 евро, както и всички необходими условия за работа. Предвидени са и до 1,900 евро за пътни разходи свързани с темата на тяхното проучване. Краен срок за кандидастване: 15 февруари 2013.