Младена Германова-Шуманова

Журналист на свободна практика и управител на „БГНОВОСТ“. Работила е 10 години като репротер във в-к „Телеграф“. Преподавател по „Гражданско образование“.

За нас

Какво ново