Журналисти от страни членки на ЕС могат да кандидатстват за участие в Youth Time Global Forum, който ще се проведе в Барселона, Испания от 28 до 31 октомври, 2015 г.

Изискванията към кандидатите включват: към момента да работят за национална или международна медия, да имат значителен професионален опит и да познават глобалните политики за младежта и социалната сфера, да публикуват информация преди провеждането на събитието, а след това до две седмици да публикуват и няколко статии, отразяващи форума.

За предимство се считат аудио и видео уменията, както и работата със социалните мрежи. Нужно е и добро владеене на английски език. Организаторите поемат разходите за път, настаняване и храна. Крайният срок за участие изтича на 10 септември. Повече информация за конкурса ще намерите тук.