Младежката медийна награда се организира от Младежка европейска преса заедно със Съвета на Европа. Тази година тема на конкурса е свободата на медиите, а крайният срок за участие е 31 май.

В конкурса могат да участват журналисти на възраст от 18 до 30 години в четири категории: фотография, видео, радио и печатни медии. Победителите ще получат награда от 1000 евро. Те ще бъдат наградени през месец юни по време на сесията на парламентарната асамблея в Страсбург.

Тази година темата на конкурса е свързана с един от най-важните членове на Европейската конвенция за човешки права – член 10. „Без свободни медии и плурализъм на мненията, демократичните общества не могат да съществуват“.

Повече за конкурса : http://www.youthmedia.eu