Постоянното състояние на извънредно положение под какъвто и да е предлог не е заместител на човешките права

Асоциацията на европейските журналисти е една от 40-е организации за свобода на изразяването по цял свят, които заедно осъдиха новото законодателство в Турция, което на практика продължава ограничаващите разпоредби на наскоро отмененото военно положение. Позицията, координирана от IFEX (International Freedom of Expression Exchange – Международна асоциация за защита на свободата на словото), определя няколко от новоприетите закони като „нарушаващи основни права“. Според позицията твърденията на правителството, че е отменило двугодишното извънредно положение, довело до строга международна реакция срещу турските власти, са нелепи на фона на приемането на новите разпоредби.

Стотици турски журналисти продължават да бъдат лишени от свобода. През март тази година АЕЖ-България организира акция за солидарност с колегите от турските затвори. На близо 200 задържани турски журналисти бяха издадени символични акредитационни карти за срещата на върха Европейски съюз –  Турция, провела се във Варна.

Съвместната позиция е публикувана на 24 август, а сред подписалите я са членовете на глобалната мрежа на IFEX и неколцина други, включително АЕЖ и Европейската федерация на журналистите. Пълният текст на позицията поместваме по-долу:

* * *

Ние, долуподписаните организации, призоваваме турското правителство да се придържа към обещанията си да прекрати извънредното положение като оттегли неотдавна приетите разпоредби, които преповтарят много от важащите правила по време на извънредното положение.

Прилагането на закони, ограничаващи човешките права, които следват плътно действалите по време на извънредното положение, правят нелепи твърденията на правителството за неговия край. Те дори удължават действието на това положение.

Много от наредбите продължават да нарушават универсално признатите човешки права включително тези за свобода на мисълта, изразяването, мирните демонстрации и събирания.

От новите разпоредби, които смятаме, че нарушават основни права и трябва да бъдат отменени, наблягаме на:

  • удължаването на правото за задържане без обвинение до 12 дни чрез допълнение на антитерористичния закон
  • прехвърлянето на правото на властите да забраняват на отделни лица движението между и в границите на провинциите на местно самоуправление, както и правото да забраняват събирания по свое усмотрение
  • подновяването на произвола при освобождаване на физически лица от академични, обществени и съдебни позиции и правото да се конфискуват паспортите на уволнените
  • ограничаване на съдебния контрол в случаите на предварително задържани физически лица, чрез отпадане на изискването за лично присъствие или видео конферентна връзка със задържания в съда на всеки 30 дни до видео представяне едва на всеки 90 дни

Тези разпоредби увреждат и ограничават правата на хората, които не представляват истинска опасност за турското правителство или граждани, но които са критици на правителствената политика или защитават човешките права в момент, когато помирението би помогнало за възстановяване на просперитета.

Трябва да наблегнем на това, че тревогите нито на турските граждани, нито на международните общности ще бъдат успокоени като просто се променят законите, чрез които се оправдава нарушаването на човешките права. Ако правителството желае Турция да бъде припозната като отговорна държава, която зачита човешките права, трябва да се посвети на задачата да сложи край на конкретните практики и политики, които ги нарушават.

Подписали членове на IFEX:

Initiative for Freedom of Expression – Turkey
ActiveWatch – Media Monitoring Agency
Adil Soz – International Foundation for Protection of Freedom of Speech
Albanian Media Institute
ARTICLE 19
Asociacion Mundial de Radios Comunitarias America Latina y el Caribe (AMARC ALC)
Association of Caribbean Media Workers
Bytes for All (B4A)
Cartoonists Rights Network International (CRNI)
Foro de Periodismo Argentino
Freedom Forum
Fundamedios – Andean Foundation for Media Observation and Study
Globe International Center
Independent Journalism Center (IJC)
Index on Censorship
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela
International Federation of Journalists (IFJ)
International Press Centre (IPC)
Maharat Foundation
Mediacentar Sarajevo
Media, Entertainment and Arts Alliance
Media Foundation for West Africa (MFWA)
Media Institute of Southern Africa (MISA)
Media Watch
Norwegian PEN
Pacific Islands News Association (PINA)
PEN American Center
PEN Canada
PEN International
Reporters Without Borders (RSF)
South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)
South East Europe Media Organisation
Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
Vigilance for Democracy and the Civic State

Други организации:

Articolo 21
Association of European Journalists
European Centre for Press and Media Freedom
European Federation of Journalists
Fair Trials
Frontline Defenders
German PEN
Italian Press Federation
Global Editors Network
Tunisian Forum for Economic and Social Rights (FTDES

Съвместната позиция е публикувана на 24 август на уебстраницата на Инициатива за свобода на изразяването – Турция