fellowsМеждународният център за журналисти (ICFJ) търси журналист с опит в работата с данни, който да допринесе към обучението в тази област на свои колеги от Централна и Източна Европа като стипендиант на организацията за една година.

В рамките на ICFJ Knight Fellowship стипендиантът ще си сътрудничи с Проекта за отразяване на организирана престъпност и корупция (OCCRP) – международна мрежа от разследващи журналисти с фокус върху разкриването на организирани престъпни групи и корупция по високите етажи на властта. Стипендиантът ще помага на сътрудници на OCCRP да направят разследванията си още по-полезни за обществото, като ги допълват с данни по-ефективно, по-безопасно и по-евтино. Той или тя също така ще създават проекти, с които да се измерват ефектите от това начинание с надеждата те да останат след приключване на програмата.

Желаещите да кандидатстват за стипендията трябва да отговарят на следните изисквания. Те трябва да владеят английски език на отлично ниво, а владеенето на руски или друг език, който се говори в някоя от страните в Източна Европа, се счита за предимство. Кандидатите трябва да имат значителен опит в журналистиката с данни и способност да намират важните истории зад цифрите, както и опит в предаването на познанията си на хора с по-ограничени умения. Те също така трябва да познават инструментите за безопасна комуникация, които подпомагат сътрудничеството между журналисти при международни разследвания по чувствителни теми, и да умеят да измерват резултатите от работата си и да ги представят в писмен и устен вид.

Стипендиантът ще бъде базиран в Босна и Херцеговина или друга страна в района, но трябва да бъде на разположение да пътува из Балканския полуостров, Прибалтика и Кавказкия регион.

Организаторите планират стипендиантската програма да започне през февруари 2018 г.

Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2018 г.

За допълнителна информация можете да се обърнете към Луиза Пирес Луциано на имейл адрес [email protected]. Кандидатстването става чрез попълването на онлайн формуляр, който можете да намерите тук.