Международна медийна програма набира студенти

132
Анкета за свободата на словото

Нов прием за европейската магистърска програма „Медии, комуникации, култура” обявява специалност „Културология“ към философски факултет на „Софийски Университет”.

Програмата включва два семестъра (от общо 4) обучение в градовете Ница (Франция) и Франкфурт на Одер (Германия). Обучението се води на немски и френски като е необходимо да владеете добре поне единия език и да имате готовност да научите втория в движение. Студентите получават достъп до международно обучение, специализирано в изучаването на практиките на масовите средства за комуникация и насочено към усвояване на добри журналистически практики. Особено внимание се обръща на тяхното приложение в проблемни ситуации, които възникват в процеса на комуникация между различните култури.

За повече информация и прием на документи:

Лора Георгиева

тел.: + 359/893 314 570

е-mail: [email protected]

Web site:http://www.master-mcc.eu

http://phls.uni-sofia.bg/downloads/2012ma/26.pdf

 

Анкета за свободата на словото
Анкета за свободата на словото