Нов прием за европейската магистърска програма „Медии, комуникации, култура” обявява специалност „Културология“ към философски факултет на „Софийски Университет”.

Програмата включва два семестъра (от общо 4) обучение в градовете Ница (Франция) и Франкфурт на Одер (Германия). Обучението се води на немски и френски като е необходимо да владеете добре поне единия език и да имате готовност да научите втория в движение. Студентите получават достъп до международно обучение, специализирано в изучаването на практиките на масовите средства за комуникация и насочено към усвояване на добри журналистически практики. Особено внимание се обръща на тяхното приложение в проблемни ситуации, които възникват в процеса на комуникация между различните култури.

За повече информация и прием на документи:

Лора Георгиева

тел.: + 359/893 314 570

е-mail: [email protected]

Web site:http://www.master-mcc.eu

http://phls.uni-sofia.bg/downloads/2012ma/26.pdf