В средата на март в Русе ще се проведе международният интерактивен проект “HEADlines”, в който ще участват 15 студенти от 5 държави – Албания, България, Македония, Косово и Румъния. Участниците ще имат възможност да работят заедно върху теми като медийната манипулация и свобода на словото в Балканския регион. Програмата на проекта включва посещения в местни радио и телевизионни редакции, и редакции на местни вестници, представяния и дискусии, работни сесии по изготвянето на авторски статии, радио и телевизионни репортажи в сътрудничество с местни журналисти.

В рамките на проекта, в продължение на 5 дни, участниците ще получат и теоретични познания. Лекторите ще се фокусират върху манипулационните стратегии на медиите и състоянието на свободата на словото на Балканите. Разделени на три условни групи – радио-, телевизионна, и вестникарска, участниците ще работят върху собствен медиен проект. Работният език е английски.

Желаещите да участват в събитието трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо до 28 февруари, 2011 г. на следния e-mail адрес: [email protected]