1280px-Panoramic_BakuПрезидентът на Азербейджан и местното министерство на културата и туризма обявиха международен конкурс за фотографии и статии, посветени на „Процесът Баку“ за поощряването на междукултурния диалог. Конкретната тема за 2016 г е „Процесът Баку – подпомагане на глобалния мултикутурализъм“.

Победителите в конкурса, заемащи първо, второ и трето място, ще бъдат поканени на петдневно посещение в Баку и ще получат награди и сертификати за участие. Разходите по пътуването се поемат напълно от организаторите.
Условията за участие в конкурса включват:
– Могат да се изпращат до 3 статии
– Фотографиите не бива да са по-големи от 20MB към момента на подаването им за участие в конкурса
– Всички формати на конкурсните материали са допустими
– Крайният срок за участие е 1 септември 2016 г.
– Конкурсните материали трябва да се изпратят на следния адрес: [email protected]
Повече информация ще намерите тук.

Снимка: Wikipedia