Тенденциозното и необективно отразяване на темата за търсещите закрила у нас насажда опасно напрежение в обществото.

За кратко време българските медии извървяха дълъг път по отношение на осмислянето на въпроса с бежанците и търсещите закрила. Темата от маргинална се превърна в основна за средствата за масова информация. Благодарение на репортажи и публикации в традиционни и нови медии, през изминалия месец впечатляващ брой българи проявиха съпричастност с бежанците, включвайки се в различни дарителски кампании.

Медиите имат огромна сила, която, за съжаление, може не само да помага, но и да вреди, когато е употребена неправилно. Това се доказа най-ясно в последните дни, в които публичното пространство буквално бе залято с новини за изхвърлени дрехи, предназначени за бежанците, гарнирани с твърдението на държавен служител, че “бежанците не искат дрехи втора употреба”.

Това е лъжа. Членове на екипа на Асоциацията на европейските журналисти-България взеха участие в не една дарителска акция и категорично можем да заявим, че тиражираната информация е невярна, а при това – с категорично вреден ефект. Нашият опит показва, че бежанците от центровете приемат дарените им дрехи, стига, разбира се, да са подходящи за тях – по мярка, в добро състояние, съобразени със сезона. За да бъдат изпълнени тези условия, е необходимо всяко дарение да е внимателно сортирано и съобразено с индивидуалните нужди на живеещите в центровете, които предварително се проверяват със съдействието на самите настанени.

Очевидно е, че това не е направено в случая с голямото дарение на Мюфтийството, при което, със съдействието на Държавната агенция за бежанците, просто се изсипаха няколко тона несортирани дрехи в центрове, в които вече е имало големи кампании. Вместо да потърсят причината защо се е стигнало до тук, повечето медии се задоволиха да възпроизведат лъжата, изречена от заместник-директора на Държавната агенция за бежанците Стоян Петров. Бежанците са хиляди, вероятно част от тях не биха носили какви да е дрехи, но много хора буквално бяха спасени от измръзване благодарение на инициативите на дарители и е недопустимо държавен служител да провокира напрежение по такъв начин. Неприемливо е и медиите папагалски да възпроизвеждат манипулации, които насаждат опасни стереотипи за бежанците като за „неблагодарници”.

Друга неистина, охотно и безкритично подета от медиите, отново с източник представител на държавата е тази, че издръжката на бежанец възлиза на 1100 лв. на месец. Ако наистина се отделя 1100 лв. за бежанец, то това означава, че голяма част от тази сума отива другаде, тъй като един търсещ закрила получава по 65 лв. на месец за храна, медицински и хигиенни нужди. Особено като се има предвид, че в центровете от отворен тип в Баня, Пъстрогор, Овча купел Враждебна иВоенна рампа не се предоставят нито храна, нито медицински средства на настанените.

Асоциацията на европейските журналисти-България настоява Министерството на вътрешните работи да представи на медиите подробен разчет, който да доказва всеки лев от тази сума. Ако това не бъде направено, ще приемем, че с изявлението си зам.-министър Васил Маринов цели да създаде неприязън към бежанците сред мнозинството от българите, чиито доходи са многократно по-ниски от посочената сума. МВР трябва да отговори и на въпроса вярна ли е информацията на вестник „Сега,“ според която в посочената сума се калкулират множество кухи услуги, които обаче се получават от една съвсем малка част от бежанците.

Добре би било двете отговорни институции – МВР и ДАБ – да предоставят разбивки за издръжката на бежанец и на кандидат за статут, тъй като вероятно сумите са различни. Трябва да се уточни и дали става дума за ежемесечен разход или за еднократна помощ, като тази за издаване на лична карта, например. Публикуването на тази информация би сложило край на спекулациите и напрежението в обществото относно подпомагането на чужди граждани за сметка на българите в неравностойно положение, както и би внесло повече яснота относно капацитета на държавата да даде адекватен отговор на нуждите на засиления бежански поток.

Позицията на АЕЖ-България беше представена в рамките на работната среща между експерти от неправителствения сектор, ДАБ и журналисти „Как отразяваме темата за бежанците в медиите“, която се проведе в Информационното бюро на ЕП на 18 ноември. Предстои да публикуваме мненията и предложенията на експертите относно медийнното отразяване на търсещите закрила на територията на България.