Students in class_edНабират се кандидати за магистърската програма на Erasmus Mundus по журналистика, медии и  глобализация.  Одобрените студенти ще прекарат първата година от своето обучение в Aarhus University, Дания. За втората година от програмата те могат да изберат някой от следните партньори:  University of Amsterdam, City University London, University of Hamburg or Swansea University.

Курсът предлага ограничен брой стипендии, които са разделени на две категории, а именно „Категория А“ на стойност 48 хил. евро за студенти-граждани на страни извън ЕС и „Категория Б“ на стойност 28.8 хил. евро за граждани на ЕС.  Кандидатурите се приемат до 10 януари, 2015 г. Повече информация за изискванията и нужните документи ще намерите тук.