На 4 октомври към Германския университет за повишаване на квалификацията стартира специализация, спонсорирана от Община Виена, съобщиха от бюрото за връзки с Община Виена. Програмата ще приеме 20 специалисти от областта на медиите, ИТ и развлекателната индустрия. Учредени са стипендии, които покриват до 75% от таксата за следване и са насочени най-вече към студенти от Източна Европа, но също и към кандидати от цял свят.

Магистърската програма „Мениджмънт на иновациите в международните медии“ (Executive Master „International Media Innovation Management“ (IMIM) се провежда на английски език, без откъсване от основната работа от 2011 до 2013 година в шест едноседмични презентационни модула във Виена, Берлин, Мадрид, Ню Йорк и включва индивидуален езиков тренинг (бизнес английски, испански или немски), блокове eLearning и проектна работа, която се ръководи от преподаватели, но се организира самостоятелно от студентите в малки международни групи. С успешното завършване на програмата студентите получават титлата магистър (Master of Arts).

Таксата за обучението е 20 000 евро годишно (вкл. хотели, материали, транспорт на мястото на обучението), а пътните разходи от местоживеенето до там се поемат от обучаващите се. Стипендиите от Виена покриват до 75% от таксата.

Краен срок за подаване на документи за участие: 15 юли 2011 г. Изборът на кандидатите ще приключи до края на юли, а стартът на програмата е на 4 октомври 2011 г. във Виена.

Повече може да научите на: www.imim-master.com. При интерес за участие се обърнете към организаторите.