4871173070_2c48f4f163_bThe European Center for News Literacy и университета Adam Mickiewicz набират участници за обучение по медийна грамотност от 8-ми до 17-и юли в Познан, Полша. Могат да кандидатстват студенти и научни работници.

Курсът ще се води от американски и полски преподаватели от тази сфера. Организаторите покриват разходите по настаняване, храна и учебни материали. Специални стипендии са предвидени за кандидати от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия. Крайният срок за кандидатстване е 26 април. Повече информация за изискванията ще намерите тук.
Снимка: Christopher John SSF