kosovoСтуденти и наскоро дипломирали се млади хора могат да участват в инициативата AAB International Summer Academy от 13 до 24 август. Тя ще се проведе в Косово и се организира от AAB College.

Тази година академията включва три модула: международно право, парва на малцинствата и разрешаване на конфликти в Косово и Балканите. Ще бъдат разгледани и темите за миграцията, икономическия растеж, междукултурна комуникация, езикова карта на Балканите.

Регистрацията за участие е 150 евро за участници от Балканите. Има възможности и за стипендии за някои от участниците. Повече информация ще намерите тук.