Дезинформацията, свързана със смъртната опасност от новите ваксини, следва познати канали

Мария Шаркова
Петър Стоянов
Кристиян Юлзари

Фалшивите новини, свързани с потенциално починали вследствие на ваксинацията хора, започнаха да се появяват в български и световни медии още през пролетта, с началото на първите етапи на клиничните изпитвания на различните ваксини (тук), тоест далеч преди да започне ваксинацията. Разбира се, тъй като основните усилия за разработка се случваха извън България, повечето български примери за дезинформация на този етап бяха свързани с превеждане на конспиративни теории от чуждестранни източници. Една от най-популярните от тях е потенциалният заговор за намаляване на населението на света, зад който стои основателят на Майкрософт Бил Гейтс. Информации с подобно съдържание бяха публикувани в много български медии (тук, тук, тук, тук). Както се вижда, сред примерите има откровено анонимни сайтове за фалшиви новини, такива, свързани с дезинформация, популярни жълти медии, но и интернет медии, претендиращи за сериозни политически позиции.

В основата на тази история стои отдавна опровергана конспиративна теория, водеща началото си от снимка на първа страница на вече несъществуващия вестник, посветен на конспиративните истории, наречен The Sovereign Independent. В свой брой от юни 2011 г., далеч преди коронавирусната пандемия, в него излиза заглавие „Депопулация чрез насилствена ваксинация“ до снимка на основателя на Майкрософт. Обратно търсене по картинка в Google показва, че снимката е споделяна многократно, въпреки че тази конспирация бе отдавна опровергана чрез факти от независими източници и официално маркирана като фалшива новина от Фейсбук (тук, тук и тук).

Повече за това как Бил Гейтс се превърна в цел номер едно на фалшивите новини около ваксините можете да прочетете в специалния материал на АЕЖ-България по темата (тук).

Мащабът на влиянието на подобни фалшиви новини понякога се подценява, особено ако те „пробият“ в медии с по-сериозно доверие. Всъщност публикацията на pogled.info е сред най-ранните на български език (най-ранната от периода сред тези, които открихме) и е споделена в 119 Фейсбук групи, получила е 32 100 реакции и би могла да е достигнала потенциално до общо 1 287 676 потребители в социалните мрежи, според приложението Crowdtangle.

Починали, но от какво

Друга популярна дезинформация бе свързана с реалните случаи на починали участници при клиничните тестове. Тук можем да говорим по-скоро не за фалшива новина, а за информация, поднесена по подвеждащ начин. Такъв пример е случаят с шестимата починали при трети етап на изпитванията на ваксината на Pfizer/BioNTech. Повечето български медии коректно бяха посочили в текстовете си, че четирима от шестимата са в плацебо групата (тоест въобще не са получавали ваксина), а двамата други са починали вследствие на несвързани сърдечни заболявания (официален документ – тук и тук). Въпреки това не малка част от публикациите бяха избрали да отразят събитието, което всъщност беше официалното публикуване на данните от клиничните изпитвания, като наблегнат на сензационни заглавия, свързани само с наличието на починали, макар това да няма пряка връзка с ваксината (тук, тук, тук, тук, тук). Всъщност става въпрос за копиране на една и съща новина, като на някои места за източник е посочена руската ТАСС (тук).

Трябва да отбележим, че в случая на Pfizer/BioNTech става дума за тест с десетки хиляди души от всякакви възрастови групи и с всякакви заболявания, продължил месеци. Няма нищо неочаквано в група, голяма колкото населението на някои български областни градове, да има смъртни случаи по различни причини в рамките на половин година.

Скрити починали при клиничните тестове? 

Може ли въобще да има скрити смъртни случаи по време на тестовете на ваксините? За да отговорим на този въпрос, ще разгледаме строгата регулаторна рамка, в която се извършват тези проучвания.

След като бъде одобрено заявление за изпитване на ваксината до FDA (Агенцията по храните и лекарствата в САЩ) или до съответната регулаторна агенция в държава в ЕС, или до Европейската агенция по лекарствата (EMA), тестването на ваксините се извършва в три фази.

В първата фаза участват между 20 и 80 пациенти, като целта е да се тества безопасността на ваксините и да се провери до каква степен ваксината провокира имунен отговор. Участниците в тази фаза са много внимателно подбирани и условията, в които се изпитва ваксината, са изключително прецизно контролирани. В някои случаи се използва модифицирана версия на причинителя на заболяването, срещу който се изпитва ваксината, за да се установи имунният отговор.

При успешно проведена първа фаза се преминава към следващата. Във втора фаза се включват по-големи групи от участници, като вече участват и рискови групи. Част от участниците получават плацебо, т.е не получават ваксината. По този начин може да се сравнят резултатите между групата, приела ваксината, и тази, приела плацебо. В тази фаза отново се проверяват безопасността на медикамента, подходящата доза и методите за администрирането ѝ.

Трета фаза се провежда върху най-голяма група пациенти, обикновено хиляди или десетки хиляди на брой. Най-често в това изпитване има различни групи – получаващи ваксината и плацебо, като в повечето случаи участниците са „двойно заслепени“ (нито доброволците, нито персоналът по проучването знаят кой какво получава). В тази фаза безопасността се тества върху голям брой хора, защото в предишните фази, предвид по-малката група, върху която се извършва изпитването, може да не се прояви някакъв много рядък страничен ефект (например такъв с честота 1 на 10 000). Ефикасността на ваксината също се изпитва. Обикновено се търсят отговори на въпросите дали ваксината предотвратява заболяването, дали предотвратява заразяването с патогена, дали организмът произвежда антитела или друг имунен отговор срещу патогена.

След успешното провеждане на изпитването и извършване на необходимите проверки от FDA контролът върху ваксините не спира. Агенцията продължава да извършва мониторинг, като инспектира местата за производството, може да тества самостоятелно ваксините и т.н.

Същият ред за провеждане на клинични изпитвания има и в Европа, като одобрението се извършва от ЕМА и също включва следпазарно наблюдение. Тук може да се види обучително видео по темата за одобрението на ваксини в Европа.

В САЩ има три системи за контрол върху ваксините след разрешаването им за употреба, чрез които на практика не може да се скрие/изпусне случай, при който човек е починал след поставяне на ваксина:

Създадена е Система за докладване на нежелани постваксинални реакции (VAERS), която се администрира от FDA и CDC (Центъра за контрол на заболяванията). Системата съществува от 1990 г. и годишно се докладват около 30 000 нежелани реакции, като 10-15% от тях представляват сериозни лекарствени реакции. Всеки може да докладва нежелана реакция, включително родител, лекар, приятел на пациента. След докладването CDC разследва инцидента и определя дали е свързан с поставянето на ваксина.

База данни за безопасността на ваксините: създадена също през 1990 г. от CDC и в нея се събират данни от големи групи от медицински специалисти. Базата данни съществува, за да могат различни изследователи да я обработват след разрешение на CDC за целите на своята научна дейност. От 2005 г. е налице и система, чрез която се събират данни в реално време и се сравняват нивата на нежелани реакции сред нововаксинирани и неваксинирани хора.

В рамките на ЕС има информационен портал (тук). Всяка държава определя регулаторна агенция, която създава система за докладване на нежелани събития, като обикновено правото да ги докладват имат както медицински специалисти, така и пациенти. Националните агенции изпращат подробна информация до ЕМА, която анализира данните.

По време на клиничните изпитания не би могло да се скрие някое нежелано събитие. Първо, главният изследовател, който е квалифициран медицински специалист, е длъжен да докладва за каквото и да е събитие, свързано с изпитвания продукт, в изключително кратък срок (обикновено 24 часа). На местата, на които се провежда изпитването, действат етични комисии или други лица, които са независими от спонсора и от главния изследовател, и също имат право да контролират провеждане на изпитването и да докладват нежелани реакции. Няма пречка и самият пациент/близките да проявят активност и да се свържат с определено лице, посочено в информираното съгласие. Тъй като при провеждане на клиничното изпитване има сключени застраховки в полза на участниците, които да покрият евентуални нежелани реакции, участниците също нямат никакъв интерес да скрият появата на нежелано събитие. Спонсорът на клиничното изпитване също има задължения да докладва за сериозни нежелани събития пред съответната национална регулаторна агенция. Отделно от това, спонсорът е длъжен да провежда постоянен мониторинг, а нарушения на правилата при провеждането могат сериозно да компрометират изпитването и това да доведе до неговото прекратяване или впоследствие до отказ да бъде получено разрешение за употреба.

Нова вълна от дезинформация

С началото на активната ваксинация в САЩ и Великобритания в България започнаха да се появяват и локални фалшиви новини. Добър пример са историите за писма на мними българи в чужбина, които съобщават за починали свои близки след ваксинация срещу COVID-19. Един от сайтовете, които споделят такива фалшиви информации, наред с различни други конспиративни теории, свързани с ваксинацията срещу болестта, е istinskitenovini.bg (тук и тук). Най-лесна за отхвърляне е „новината“ за починали от ваксината в Австралия – поради простата причина, че масовата имунизация там въобще не е започнала. Това се очаква да се случи най-рано в първата половина на 2021 г. Планът за одобрените ваксини в страната може да се намери на официалната страница на здравното министерство на Австралия (тук).

По отношение на предполагаемите починали след ваксинация във Великобритания единствената налична информация за странични ефекти сред ваксинираните до момента е свързана с алергични реакции при пациенти с доказани тежки алергии. Двата такива случая в първите дни на ваксинациите са напълно овладяни в рамките на минути с помощта на медикаменти против алергични реакции, които са си носили самите ваксинирани, а протоколът за поставяне на ваксината е обновен (тук), така че да се гарантира по-голяма сигурност. Алергичните реакции при пациенти с предразположение към такива са донякъде очакван, макар и рядък, страничен ефект при повечето ваксини, както и при много медикаменти в широка употреба. Според Агенцията по контрол на храните и лекарствата на САЩ, най-честите странични ефекти от ваксината на Pfizer-BioNTech срещу COVID-19 са: болка на мястото на инжектиране, умора, главоболие, мускулни болки, втрисане, болки в ставите и повишена температура (тук). Под името „Ивелина Джон“, посочено от istinskitenovini.bg като източник на информацията за починали роднини във Великобритания, няма профил във Фейсбук. 

От своя страна сайтът istinskitenovini.bg е анонимен. На него не може да бъде открита по лесен и достъпен за читателите начин информация за екипа и собствениците на медията. Единственият посочен контакт с поддържащите сайта е имейл за реклама и чрез онлайн форма за попълване. Проверка в register.bg посочва, че домейнът е регистриран на „Ivan Ivanov“, отново без посочени административни контакти. Бърз преглед на съдържанието на сайта показва, че поддържащите го имат навика да публикуват непотвърдена от независими страни информация с посочени анонимни източници (тук и тук), като и преди сайтът е бил първоизточник на доказано фалшиви новини (тук и тук).

„Ваксината всъщност не е ваксина“

Последният тип фалшиви новини, които ще разгледаме, се отнасят до твърденията, че ваксините, и по-специално РНК ваксини като тези на Pfizer/BioNTech и Moderna, са всъщност начин за генно модифициране или дори носители на скрити заболявания.

Притеснението, че ваксина, която по някакъв начин е свързана с рибонуклеиновата киселина, всъщност може да променя ДНК на човешката клетка, роди твърдения като тези в сайта thebulgariantimes.com (тук). Без каквото и да е научно основание се посочва, че: „ваксината може да влезе в ядрото на клетката ви и да препише ДНК кода ви, след което няма да сте човекът, който Бог е създал, а ще бъдете нещо друго – патент на производителите на ваксини и съответно тяхна собственост – вие ще сте генномодифициран организъм“.  Тази фалшива новина разчита на недоброто познаване на същността на РНК ваксините, които наистина са принципно нов продукт. При тях се използва само химически синтезирана част от генетичния код на вируса, а не истински вирус (тук, тук и тук). Редица учени, включително в България, вече опровергаха информацията, че информационната РНК прониква в ядрото на клетката. Сред тях бе и главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев: „Тази ваксина не влиза в ядрото на клетката. Тя влиза в цитоплазмата, където са митохондриите, предава този много малък къс информация и те започват да произвеждат спайк протеина (специфичният протеин спайк е основното оръжие, с което вирусът атакува човешките дихателни клетки – бел. ред.). След това протеинът излиза в кръвното русло, нашият организъм го разпознава като антиген (като чуждо тяло) и създава имунитет.“ (източник). 

Сайтът thebulgariantimes.com също е анонимен и често се споменава в анализи от платформите за фалшиви новини и дезинформация в България (тук и тук). Той бе един от източниците на български език, който разпространяваше и фалшивата новина за починала медицинска сестра след началото на ваксинациите през декември в град Чатанууга, Тенеси, САЩ (тук). 

Измислената история се основава на припадък, който Тифани Доувър, медицински специалист в интензивното отделение на болница Catholic Health Initiatives Memorial, получава при слагането на ваксината. Тифани страда от рядко състояние, заради което често получава припадъци, когато изпитва болка, както обяснява самата тя пред камерите след ваксинацията (тук). Историята за смъртта ѝ е напълно измислена и бе официално опровергана както от самата болницата, така и от редица независими организации, проверяващи фактите (тук, тук и тук).  

Не трябва да се подценява и ролята на големи Фейсбук групи. Примерът, който избрахме, е от групата „Behind the Government“, която ни предупреждава, че „ваксината срещу коронавируса е направена с цел да убива. След задължителното ѝ поставяне тя ще уврежда вътрешните органи и системи на хората, които в продължение от 6 месеца до една година ще бъдат постепенно разрушени и ще умират“ (тук). Постът е придружен с рускоезично видео със същото послание и е публикуван първо в началото на юни, а в последните дни е споделен отново. В линковете по-горе сме посочили достатъчно достоверни източници на информация защо ваксината не съдържа вирус и не променя генетичния код на човека. Освен това, както РНК ваксините на Pfizer/BioNTech, така и Moderna ваксините вече преминаха през основната част от клиничните си изпитвания и бяха одобрени след внимателно разглеждане и дискусия за ползване в САЩ, а тази на Pfizer и в други държави, включително в ЕС (тук, тук, тук, тук, тук). 

Групата „Behind the Government“ също е анонимна. В информацията за нея не са посочени администратори и постовете не се правят от името на лични профили. Тя има 7-годишна история, като за този период е била преименувана цели 6 пъти. Групата е създадена през юли 2013 г., вероятно по време на антиправителствените протести срещу Пламен Орешарски, под името „Подписка за Сваляне на Правителството“. През месец октомври 2015 г., по време на второто правителство на Бойко Борисов, името се променя на „Мониторинг на Българското Правителство“. След това, в рамките на два месеца страницата се преименува още четири пъти до април 2017 г., когато тя вече се нарича „Behind the Government“. През годините съдържанието, публикувано на страницата, е разнородно, но общият знаменател е изобилието от непроверени, недостоверни или откровено фалшиви новини. От началото на пандемията администраторите публикуват съдържание ежедневно, като много от постовете засягат ваксините срещу COVID-19. Част от публикациите са определени от алгоритъма на Фейсбук като фалшиви новини.

През август 2020 г. от името на страницата е заплатена реклама на публикация (тук), възхваляваща Александър Лукашенко. „ЛУКАШЕНКО! Един от малкото политици с топки, които отказаха подкупа на марионетките на ФЕД (САЩ) относно световната коронавирус измама! Лукашенко – най-доброто, което Беларус има в последните 26 години. Най-доброто в Европа изобщо като държавник.“, се казва в платената публикация, която има 50-60 хиляди импресии (преглеждания).

Опитахме се да открием кой стои зад групата, но опитите ни не се увенчаха с успех. Администраторът е деактивирал възможността за изпращане на съобщения, а на коментарите, които написахме под няколко поста, не беше отговорено в рамките на няколко дни.

Към 28.12.2020 г. „Behind the Government“ разполага с 55 330 последователи, а видеото с поста по-горе е споделено над 13 000 пъти.

Междувременно, вече и в България стартира ваксинацията срещу COVID-19 на специалистите на първа линия с ваксината на Pfizer/BioNTech. Смъртни случаи на този етап няма. Всъщност, след втория ден на ваксинации в България, все още няма съобщения за странични реакции, макар със сигурност да се очакват по-леки и преходни такива при малка част от ваксинираните. „Страната ни си има система за съобщаване на нежеланите реакции – всеки може да съобщи за такава реакция. До момента от близо 700 имунизирани вчера лица няма такива”, казва Ангел Кунчев пред БНР (тук).

Както при всяка ваксина или медикамент, най-важното и тук е да се определи за всеки пациент дали ползите от прилагането им превъзхождат недостатъците и рисковете от потенциалните странични ефекти. И макар все още да има неотговорени въпроси (например за ефектите върху бременни жени), в общия случай отговорните органи на повечето от най-развитие държави в света вече се произнесоха еднозначно по този въпрос. Ваксинацията, разбира се, следва да се извърши след консултация с лекар.

Повече информация за ваксините като цяло можете да получите от достоверните източници за ваксинация (тук).

 

*Този материал е създаден в рамките на хакатона за проверка на фактите „Здраве на прицел“.