АЕЖ-България, заедно с партньорите си Тракийският университет, Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО) и Norsensus Mediaforum, Норвегия, представи резултатите от двугодишния проект, посветен на стратегии за справяне с инфодемията. На кръгла маса в Пловдив се събраха над 25 журналисти, студенти и представители на академичната общност, за да научат повече за тънкостите при проверката на факти от научната сфера, през общите усилия на журналисти и учени срещу дезинформацията до съвети за отразяване на екстремни климатични явления и подкаст, който разнищва психологията на манипулацията. Събитието се състоя на 20 октомври (петък) от 10:00 ч. в Дом на културата “Борис Христов”.

В рамките на двугодишната инициатива около 100 журналисти и представители на академичните среди взеха участие в серията обучения и онлайн лекции за проверка на фактите, които се проведоха в София, Пловдив, Благоевград и Стара Загора. За този период бяха публикувани и 75 статии на платформата за проверка на фактите Factcheck.bg, разобличаващи манипулативни или неверни данни за явления от света на науката.

Проектът “Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“ стартира през октомври 2021 г. с цел да повиши доверието в медиите и в науката чрез създаването на по-качествено и по-задълбочено съдържание. Дейностите се изпълняват с финансова подкрепа в размер на 91 190 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Организациите, които работят заедно по него, са: Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България); Norsensus Mediaforum, Норвегия; Тракийският университет, Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО).