kristina hristovaПрез изминалата година етиката в медиите в България достигна ново дъно, заяви в интервю за „Неделя 150“ по Българското национално радио, председателят на Асоциацията на европейските журналисти-България, Кристина Христова. Според нея това е логичен резултат от дългогодишните усилия на един олигархичен кръг да превърне медиите от инструмент за обективна информация в интерес на обществото и коректив на властта в послушно оръжие на различни правителства и бизнес интереси. „За да изпълнява пълноценно тази си функция медиите не трябваше да имат нищо общо с етиката и оттам нататък и със саморегулацията“, каза още Кристина Христова.

Според нея това доведе до налагането на “магическа журналистика” – всичко е възможно, нищо не е доказуемо, за всеки може да бъде казано всичко и не е нужно да бъде подплатено с доказателства. Тези магически способности на определени медии се оказаха особено ценени от политиците, които не се посвениха публично да подкрепят нежурналистиката с присъствието си по време на нейни тържества.

Медиите бяха основният инструмент за подмяната на реалността, която практикуват през последните години определени олигархични кръгове – бавно и старателно те създават една контра реалност, в която опонентите им са представени в ролята на лошите герои през еднотипни роли. „За капак те създадоха и втори етичен кодекс, сякаш етиката може да бъде подменяна“, заяви председателят на АЕЖ-България.

С особена сила нарасна и доби самочувствие словото на омразата в медиите. До такава степен то стана допустимо, че излезе извън крайните популистки свърталища и се настани дори в Народното събрание пред равнодушния поглед на председателя на НС, Цецка Цачева, смята още Кристина Христова.

Сред положителните тенденции през изминалата година, според нея, е обединяването на журналистическата общност. Тенденцията се оформя не само около Асоциацията на европейските журналисти-България, а и чрез Мрежата за свободно слово, която обединява журналисти с доказани качества и авторитет. Положителен знак е, че двете организации обединяват и синхронизират усилията по между си. „Истинските журналисти, тези, които не могат да бъдат други освен журналисти, тези които искат да работят по високи стандарти и с етични правила, видяха, че няма друг начин освен да действат обединено“, каза още Кристина Христова.

Тя заяви своята подкрепа и надежда, че възстановяването на работата на националната Комисия по журналистическа етика ще върне мястото на етичните правила в журналистиката. Според нея новият състав на Комисията включва доказани професионалисти и експерти и тяхната активна работа ще върне  доверието на обществото в необходимостта от етични медии.