barometerМедиите са институцията, която получава най-ниско ниво на доверие в световен мащаб, показва тазгодишното издание на Edelman Trust Barometer, изготвено от международната консултантска агенция Edelman.

Едва 43% от гражданите са склонни да се доверяват на медиите. Резултатът по този показател сред информираната част от обществото е 53%.

„Мълчанието е данък върху истината“, казва Ричард Еделман, президент и главен изпълнителен директор на Edelman. „Доверието ще се възвърне само тогава когато истината отново заеме централно място. Институциите трябва да отговорят на призива на гражданите да осигуряват фактологично вярна и навременна информация и да участват в обществения дебат. Медиите не могат да се справят сами поради политически и финансови ограничения. Всяка институция трябва да допринесе за образоването на населението.“

Мнозинството от гражданите в 22 от изследваните 28 страни нямат доверие в медиите. Медиите получават доверие от над половината от респондентите само в Китай (71%), Индонезия (68%), Индия (61%), ОАЕ (56%), Холандия (55%) и Сингапур (52%).

Според авторите на проучването основна причина за ниския вот на доверие към медиите е сериозният спад на доверие в платформи като интернет търсачките и социалните мрежи.

Въпреки това доверието в журналистиката е нараснало с 5% спрямо миналата година (от 54% на 59%), а доверието в интернет търсачките и социалните медии е спаднало от 53% на 51% през същия период. Най-голяма разлика по отношение на доверието в полза на журналистиката спрямо нежурналистически платформи е отчетена в Германия (61% срещу 40%), Ирландия (53% срещу 33%), Швеция (52% срещу 33%) и Холандия (66% срещу 47%). Платформите се радват на повече доверие от традиционните медии в Турция, Мекико, Малайзия и Бразилия. Живеещите в Колумбия, Индонезия и ОАЕ са еднакво склонни да се доверят на медии и платформи.

Половината от участниците в проучването твърдят, че използват традиционни медии по-малко от веднъж седмично. Мнозинството от тях смята, че новинарските организации са прекалено фокусирани върху привличането на голяма аудитория (66%), бързото отразяване на извънредни новини (65%) и придържането към определена политическа линия (59%) за сметка съответно на качеството на отразяването, фактологичната точност на поднесената информация и ангажимента си да информират обществото.

Около 63% от отговорилите казват, че не знаят как да отсяват добрата журналистика от невярно съдържание и слухове, а 59% смятат, че става все по-трудно да се разбере дали зад даден материал стои уважавана медия. Близо 70% се тревожат, че разпространението на фалшиви новини и невярна информация се използва като оръжие.

Липсата на доверие в медиите подкопава способността на хората да идентифицират истината (59% от респондентите), вярата им в правителствените лидери (56%) и доверието им в бизнеса (42%).

В същото време тазгодишното издание на Edelman Trust Barometer регистрира възвръщане на доверието в експертите.

„В свят, в който фактите са под обсада, достоверните източници [на информация] са по-важни от всякога“, казва Щефан Кехоу, който отговаря за „Репутация“ в Edelman. „Проблеми, свързани с достоверността, има както от гледна точка на платформите, така и на източниците. Доверието на хората в тях спада, което създава вакуум, който пък добронамерени експерти имат възможност да запълнят.“

Бизнесът също получава растящо доверие и мнозина започват да гледат на него като на двигател на промяната. Над 70% от респондентите споделят, че се доверяват на компанията, за която работят, а 64% вярват, че компаниите могат да предприемат действия, с които да повишат печалбите си и същевременно да подобрят икономическите и социалните условия на живот в общността, към която принадлежат.

През изминалата година доверието в главните изпълнителни директори на компании се е повишило със 7% до 44%, основно в резултат на изказванията на някои бизнес лидери по наболели теми. Близо две трети от участвалите в проучването искат главните изпълнителни директори да инициират промени в политиките, вместо да чакат това да стори правителството. Днес 69% от хората смятат, че управляващите компании трябва преди всичко да градят доверие, което прави тази им задача по-важна от създаването на висококачествени продукти и услуги (68%).

Технологиите продължават да се радват на най-високо доверие (75%) сред различните сектори на икономиката, следвани от образованието (70%), професионалните услуги (68%) и транспорта (67%). Най-малко доверие получават финансовите услуги (54%), пакетираните стоки (60%) и автомобилният сектор (62%).

Базираните в Канада компании се радват на най-високо ниво на доверие (68%), следвани от тези в Швейцария (66%), Швеция (65%) и Австралия (63%). На дъното на класацията са компаниите в Мексико и Индия (по 32%), Бразилия (34%) и Китай (36%). Доверие в американските компании имат едва половината от респондентите или с 5% по-малко от предходното издание на барометъра – най-голям спад по този показател сред изследваните страни.