Корупционен индекс за 2010 година на Transparency International Bulgaria

    185

    През 2010 година индексът за възприятие на корупцията в България е със стойност 3.6.

    С този показател страната се нарежда на 73 място в международната класация на Transparency International. България е включена за първи път в Корупционния индекс на Transparency International през 1998 година със стойност 2.9 пункта.

    Повече за индекса!