Информационният сайт Европа.Дневник обяви конкурс за студенти, интересуващи се от европейски въпроси под надслов „Главният редактор си ти“. Изданието ще избира всеки месец на база конкурс за есета студентски главен редактор. Той ще прави избора на темите, които според него са важни и трябва да бъдат отразени от медията.

В рамките на една седмица победителят ще работи заедно с екипа на Европа. невник по избраните от него теми, като по този начин ще получи опит в медията и ще задълбочи собствените си умения за търсене на информация и познания за европейските институции. Успешните главни редактори ще получат сертификат за първото място в конкурса и работата си към Европа.Дневник. Участващите есета трябва да подредят приоритетите пред ЕП, като посочат конкретни аргументи за всеки един от тях. Есетата трябва да са с дължина максимум 5000 знака.

Крайният срок за участие е 26 септември 2014, 12.00 ч. Повече информация за кандидатстването ще намерите тук.