0c2ee9ae-162d-11e3-a57d-00144feabdc0.imgЖурналистическата стипендия Nico Colchester има за цел да подобри разбирането за Европейския съюз сред обществото. Журналистите, които кандидатстват, трябва да напишат статия от 850 думи на тема „Какво е най-голямото предизвикателство пред Европа? Как можем да се справим с него?“.

Ще бъдат избрани двама победители от страни членки на ЕС, които ще имат възможността да стажуват в редакциите съответно на Financial Times и The Economist. Всеки от тях ще получи награда от по 6000 паунда, които да покрият разходите за път и настаняване.

Стипендията е учредена в памет на журналиста Нико Колчестър, чиято работа в изданията на Financial Times, The Economist и The Economist Intelligence Unit е била посветена на европейските въпроси.

Крайният срок за участие е 7 април. Повее информация за конкурса ще намерите тук.