1387804_94842767Earth Journalism Network набира журналистически материали, които отразяват иновативни постижения в опазването на екологичното равновесие на световния океан.

Статиите могат да са посветени на водещи технологии, инженерни решения, ефективни политики, бизнес инициативи, проекти на неправителствени организации насочени към опазването на океаните. Приемат се кандидатури в следните категории: истории (2500–5000 думи), новинарски статии (500-1200 думи) и мултимедийни материали. Крайният срок за участие е 30 март. Повече информация за конкурса ще намерите тук.