IMG_9510Програма Достъп до Информация (ПДИ) отправя покана за кандидатстване с проектни предложения за журналистически разследвания на журналисти от местни и регионални медии по общественозначими теми.

Това е третият конкурс за подкрепа на журналистически разследвания, който ПДИ провежда от 2014 година. Тази година фокусът е отправен към журналисти от местни и регионални медии с цел по-активно подпомагане на тяхната работа.

Срокът за подаване на проектните предложения е 19 февруари 2017. Повече информация за конкурса ще намерите тук.