Международната мрежа от граждански организации срещу организираната престъпност – FLARE търси журналисти, с които да си сътрудничи за период от два месеца. Кандидатите трябва да са членове на Европейският младежки парламент, и да имат интерес към въпроси, свързани със законността, борбата срещу организираната престъпност и корупцията.

Избрани журналисти ще имат възможност да публикуват работата си заедно с международно признатите разследващи журналисти в списание FLARE, както и да пътуват до Италия на 20 март тази година. Целта на пътуването е да се отразят събитията по повод на националния Ден в памет на жертвите на организираната престъпност. Напълно се покриват разноските по настаняването по време на събитията, а разходите за път се поемат на 50%.

Избрани журналисти ще имат две задачи:

1. Да проследят медийното отразяване на организираната престъпност в страната и да напишат материали за News Observatory

2. Да сътрудничат на списание Bright, което е издание на FLARE

На заинтересованите журналисти трябва да изпращат своите автобиографии и техни публикации на lorenzo.bordero @ flarenetwork.org и a.ogrady @ youthpress.org.