Конкурсът за наградата за журналистика на ЕС „Заедно срещу дискриминацията!“ за 2011 г.стартира на 23 юни.

Наградата се присъжда на журналисти от интернет и печатните медии, които се занимават с въпросите на дискриминацията и многообразието в ЕС.

В конкурса могат да участват статии, които са публикувани в печатни или онлайн медии в ЕС през периода от 18 септември 2010 г. до 10 ноември 2011 г. Участието в конкурса става онлайн чрез уебсайта на наградата за журналистика на ЕС за 2011 г.

Конкурсът приключва на 10 ноември 2011 г. в 12,00 ч. (по обед – централноевропейско време).
Журналистите, които участват в конкурса, могат да спечелят награди на стойност до 5000 евро.

Европейски награди: Победителят в европейския конкурс и неговите двама подгласници ще получат съответно награди на стойност 5000 евро, 3500 евро и 2500 евро.

Национални награди: Всеки от победителите в 27-те национални конкурса ще получи награда на стойност 1000 евро.

Наградите са под формата на ваучери, които могат да се използват за заплащане на пътувания, за участие в конференции или семинари по въпросите на дискриминацията или многообразието, за закупуване на мултимедийно оборудване или други професионални пособия, или за преминаване на езиков курс или курс за обучение.

Победителите могат също да дарят равностойността на наградата в парично изражение или част от нея на избрана от тях неправителствена организация (НПО), извършваща дейност в областта на дискриминацията.

Уебсайт на наградата за журналистика на ЕС „Заедно срещу дискриминацията!“

Уебсайт на кампанията на ЕС „За различността. Против дискриминацията.“