Web-CoverСпоред най-новия доклад на Комитета за защита на журналистите (CPJ), публикуван на 21 февруари, опасностите за журналистите се увеличават в целия свят. На фона на растящото насилие, подкопаването на върховенството на закона на някои места и използването на авторитарни подходи на други, ограниченото отразяване на международни новини и все по-масовата практика за наемане на журналисти на свободна практика, гарантирането на безопасността на журналистите изисква нови стратегии.

За да допринесе в тази посока, CPJ сформира специален екип за реакция при извънредни ситуации (Emergencies Response Team). Екипът е съставен от експерти в различни области, включително първият специалист на CPJ по безопасност на журналистите. Екипът за реакция при извънредни ситуации е продължение на програмата за подкрепа на журналистите (Journalist Assistance program), която от 2001 г. насам е предоставила директна подкрепа на хиляди журналисти, и на технологичната програма (Technology program), която се фокусира върху информационната сигурност.

Екипът за реакция при извънредни ситуации ще помага на журналисти, изложени на риск, включително военни кореспонденти и местни журналисти, които отразяват чувствителни теми. Работата му ще включва информиране на журналистите за съществуващи или потенциални опасности и гарантиране на безопасността им на базата на механизми за оценка на риска и план за действие при извъндредни ситуации. Когато предоставянето на информация и превенцията са недостатъчни, екипът ще действа като орган за кризисно управление.

Екипът за реакция при извънредни ситуации ще си сътрудничи с партньори по целия свят, както и с Алианса за култура на безопасност (ACOS Alliance). Основан през 2014 г. в отговор на обезглавяването на журналисти на свободна практика в Сирия, алиансът подкрепя принципите за безопасност на журналистите на свободна практика. В него членуват медии, журналистически сдружения и организации, борещи се за свобода на медиите.

Сайтът на CPJ предлага и други ценни ресурси, сред които подробен наръчник за безопасност на журналистите, достъпен на 11 езика, постоянно обновявани съвети, свързани с различни аспекти на журналистическата професия, списък на партньорски организации и препратки към външни източници и информация за контакт с организацията при нужда от помощ. Повече ресурси и механизми за подпомагане на журналистите ще намерите тук.

Снимка: Scout Tufankjian/CPJ