P029049002302-792751Общо 12 журналисти от страни членки на ЕС могат да пътуват до Нигер по покана на Европейския журналистически център (EJC) и Главна дирекция Международно сътрудничество и развитие (DEVCO) на Европейската комисия. Тридневното посещение е планирано за периода 2-7 ноември и има за цел да представи сътрудничеството между Нигер и Европейския съюз.

Комисар Невен Мимица ще пътува заедно с журналистите и ще им покаже различни проекти в областта на селското стопанство, образованието и човешките права, които се реализират с финансовата подкрепа на ЕС.

Селектираните участници ще трябва да кандидатстват за виза, необходимо е още да се ваксинират срещу жълта треска. Разходите за път, престой и храна ще бъдат покрити от организаторите. Крайният срок за кандидатстване изтича на 5 октомври като за целта е нужна регистрация на страницата на EJC. Повече информация за събитието ще намерите тук.

Снимка:  European Commission/Audiovisual Services