В рубрика „ Добри практики“ публикуваме журналистически материали, които според членовете на АЕЖ-България са пример за качествена журналистика. В рубриката досега сме включили примерите от класацията, която АЕЖ-България води до края на 2013 г. на месечна база. Ако искате да номинирате материал за рубриката, моля изпратете обосновка в минимум три изречения на [email protected]. Настоящият материал е от годишната класация за „Гражданска журналистика“ за 2012 г.

Блогът на Боян Юруков, който от години доказва тезата ни, че гражданските журналисти, дори и без да разполагат с финансовата  и правна подкрепа, с която се ползват конвенционалните медии, често предоставят на обществото далеч по-обективна, критична и навременна информация.

В момент, в който държавата предоставя на частни фирми милиони чрез обществени поръчки за нов софтуер и електронни приложения за администрацията, чрез своите материали „Кодиране за България – дали е възможно” и „Реалистично ли е използването на Linux в държавната администрация”, Юруков предлага една алтернативна гледна точка, която би могла да ни спести огромни суми и да насърчи създаването на една по-иновативна и ефективна административна система. Нещо повече – въпросите, повдигнати в двете публикации, би трябвало отдавна да бяха станали тема на публичен дебат в традиционните издания.

Към пълният текст на публикациите: Кодиране за България – дали е възможно” и „Реалистично ли е използването на Linux в държавната администрация”