pexels-photo-177598Финансирана от Държавния департамент на САЩ и организирана от World Learning, обменната програма Digital Communication Network спомага за изграждането на мрежа от професионалисти в областта на журналистиката и комуникациите и цели да подобри уменията им за създаване и разспространяване на цифрово съдържание.

Първото издание на програмата се провежда през октомври 2015 г. Оттогава насам в нея са участвали десетки хора с интерес към влиянието на цифровите и информационните технологии върху създаването на електронни правителства и функционирането на частния сектор, неправителствените организации, социалните движения и медиите.

Програмата включва ориентация, разглеждане на казус, свързан с различните аспекти на комуникацията с фокус върху цифрово съдържание, работилници, посещения на различни събития и обучение в медии, неправителствени организации, комуникационни компании или други организации. Сред разглежданите теми са използването на технологиите в подкрепа на граждански инициативи, разработването на мобилни приложения за разпространение на информация и насърчаване на прозрачно управление, изработването на комуникационни стратегии и провеждането на етична и разследваща журналистика. Участниците получават достъп и до онлайн платформа с допълнителни ресурси.

В момента тече кандидатстването за следващото издание на програмата, което ще се проведе в периода 11-28 март 2018 г. в САЩ. Ще бъдат одобрени 16 участници от страни в Източна Европа и Централна Азия, в това число и България.

Кандидатите трябва да владеят английски език, да имат поне двугодишен опит в областта на комуникациите и да работят за медии (традиционни и нови), комуникационни компании, неправителствени организации, социални движения и електронни правителства. За предпочитане е да не са посещавали САЩ от февруари 2015 г. насам.

Подборът ще се проведе на базата на качеството на цялостните кандидатури, както и на желанието и готовността на кандидатите да допринесат към програмата. Приоритет ще имат кандидатите, които демонстрират интерес и способности да изграждат и транформират организации спрямо тенденциите в цифровата епоха и/или да създават нови цифрови комуникационни продукти.

Разходите за транспорт, престой и обучение в рамките на програмата се покриват от организаторите. Участниците също така получават стипендии, с които да покрият част от ежедневните си разходи по време на престоя си в САЩ.

Краен срок за кандидатстване: 12 ноември 2017 г.

Подробна информация за програмата и начина на кандидатстване ще намерите тук.