IMG_8896Журналисти от страни членки на ЕС и от САЩ са във фокуса на трансатлантическата медийна стипендия, която предлага Heinrich Böll Foundation. Те ще получат възможност да реализират свое проучване на обменни начала (европейските граждани ще пътуват отвъд океана, а американските ще посетят Европа).

Целта на програмата е стипендиантите да споделят идеи относно демократичните ценности и предизвикателствата на трансатлантическото партньорство. Темите, които те трябва да развият са „Миграция и интеграция“ и „Дигитални общества“.
Селектираните кандидати сами избират периода на своето пътуване, което трябва да се реализира през ноември 2015 г. От тях се очаква да направят поредица от най-малко три статии по някоя от зададените теми. Стипендията покрива разходите за път и настаняване за период от пет дни, както и хонорар от 1000 долара.

Крайният срок за кандидатстване е 16 октомври. Повече информация за стипендията ще намерите тук.

Снимка: Здравко Йончев