Ако сте журналист, който обича задълбочените разработки и екипната работа, програмата Reporters in the Field, организирана съвместно от Фондация „Роберт Бош“ и неправителствената организация n-ost, е точно за вас.

В рамките на програмата, която цели да насърчи диалога и разбирателството между представителите на различни държави и култури, организаторите осигуряват грантове на стойност до 5000 евро на международни екипи, които имат възможността да изследват тема от международно значение по избор. Участниците преминават през обучение, получават напътствия за осъществяването на проектите си и стават част от мащабна мрежа от журналисти и изследователи. Одобрените кандидати ще се съберат за работилница в Берлин от 17 до 19 ноември тази година, където ще обменят идеи и опит с експерти и съмишленици.

За да участвате в програмата, трябва да изпълнявате следните условия. Първо, трябва да имате оригинална идея за тема, която засяга поне две държави и е от значение за Европа. Второ, трябва да работите заедно с поне един колега от друга държава. Ако към момента на кандидатстване имате добра идея, но нямате партньор, отново можете да кандидатствате и организаторите ще ви свържат с потенциален такъв. В един екип могат да се включат хора с различни занимания (фотографи, учени и т.н.), но задължително трябва да има поне един професионален журналист, който работи за утвърдена медия – независимо дали на щат или на свободна практика.

Програмата обхваща следните държави: България, Румъния, Македония, Сърбия, Черна гора, Косово, Босна и Херцеговина, Хърватия, Гърци, Кипър, Русия, Молдова, Грузия, Албания, Андора, Армения, Азербайджан, Беларус, Украйна, Австрия, Чехия, Полша, Унгария, Словакия, Словения, Белгия, Дания, Финландия, Швеция, Норвегия, Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Естония, Холандия, Испания, Португалия и Турция.

Период на кандидатстване: от 17 юли до 27 август 2017 г.

Подробна информация за начина на кандидатстване ще намерите тук.