На 7 ноември 2023 г. в София ще се проведе второто издание на конференцията “Технологии срещу дезинформацията”. Фокусът на събитието е поставен върху различните методологии, целящи идентифициране на пропагандни процеси, както и начините, с които новите технологии могат да помогнат в борбата с дезинформацията.

Форумът се организира от четири организации, разработващи решения в това направление: – GATE, Ontotext, Identrics и Sensika.

Основната цел на конференцията е да се отправи поглед към информационната война в дигиталното пространство по нов начин, благодарение на последните открития на добре познати експерти в сектора.

Темите ще бъдат съсредоточени в два основни панела, свързани с:
Анализ на методологиите, стоящи в основата на разпространението на манипулативно съдържанието. Модератор на панела ще бъде доц. Велизар Шаламанов (БАН).
Представяне на разработените в България технологични решения, които противодействат на дезинформацията. Модератор на панела ще бъде д-р Никола Тулечки (Ontotext).

Събитието ще бъде открито от Тодор Тагарев (Министър на отбраната на Република България) и Божидар Божанов (бивш Министър на електронното управление), които ще очертаят мащаба на проблема с дезинформацията в България.

Конференцията е хибридна. Ще се проведе на живо в хотел Hyatt Regency Sofia и ще бъде излъчена онлайн в реално време. Участието в събитието е безплатно, но изисква регистрация.

Повече информация и форма за регистрация, може да откриете тук.

За GATE:

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество” (GATE) е първият център за върхови постижения в България, който работи за интегриране и разширяване на научните постижения и иновации в приоритетни области като големите данни и изкуствения интелект на регионално и европейско ниво. Създаден е през 2019 г. като структура към Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Научните изследвания и иновациите в GATE са организирани в четири стратегически приложни области – “Градове на бъдещето”, “Интелигентно правителство”, “Умна индустрия” и “Дигитално здравеопазване”.
През 2021 г., в отговор на нарастващата обществена потребност от справяне с различни форми на дезинформация, GATE добави към своето портфолио изследванията в областта на откриването на дезинформация.
Проектът GATE e финансиран по мярката TEAMING Phase 2 на Европейската програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За Identrics:

Identrics предлага иновативни и персонализирани решения в областта на изкуствения интелект, с цел да освободи клиентите си от еднообразни, но времеемки задачи, свързани с обработката на данни като трансформира неструктурираните такива в знание.

Сред услугите на компанията са автоматичното извличане и класифициране на обекти, анализ на тоналност, автоматичното генериране на съдържание, разпознаване на именувани обекти, откриване на сходства между документи. Компанията разработва също модели за идентифициране и противодействие на езика на омразата и дезинформацията.

За Ontotext:

Онтотекст е глобален лидер в областта на технологиите за графи на знанието (knowledge graphs), както и в технологиите за извличане на знание от семантични бази от данни. Като член на водещи световни асоциации в областта на науката за данните (напр. W3C, EDMC, STI, LDBC), ние подкрепяме разработването на следващото поколение технологични стандарти и подходи в това направление. Технологиите и решенията на Онтотекст носят висока стойност за организации с най-силна нужда от знания като тези в областите на финансовите услуги, медии и научни публикации, здравеопазване и фармация, индустриален и публичен сектор.

За Sensika:

Сенсика е компания за медиен мониторинг, която по уникален начин съчетава възможностите на мощен AI-софтуер с опита на висококвалифициран екип от анализатори.

Водещата цел на компанията е да превърне медийното съдържание от различни източници в бързо и надеждно знание и да даде възможност на клиентите си да правят информирани решения.