New-York-Times-Logo“Това е жизненоважен момент за The New York Times. Журналистите на компанията жадуват да осъществят действителни промени, а и разполагаме с нови лидери, готови да ни водят напред. Най-важното е, че The Times е в уникално благоприятна позиция да се възползва от промените в съвременната медийна среда, но е и в опасност от упадък, ако не се преобразим бързо.“

Така започват доклада си седемте журналисти от работната група „2020“ на The New York Times, в който те излагат подробно реформите, които компанията трябва да осъществи до 2020 г., за да остане лидер на медийния пазар в световен мащаб. Докладът се основава на проучване сред членовете на редакцията на медията, проведено през миналото лято.

В доклада се посочва, че The New York Times е далеч пред останалите медии по отношение на инвестиции в качествено оригинално съдържание. През 2016 г. журналистите на The New York Times са изпратили дописки от над 150 страни. The New York Times продължава да бъде най-предпочитаната медия от топ журналисти, които всяка седмица изпращат запитвания за работа. Компанията също така разполага с най-много журналисти, които могат да кодират. Днес The New York Times може да се похвали с над 1.5 милиона абонати само за онлайн изданието на вестника, което е с един милион повече от броя на абонатите преди година, както и над един милион абонати за печатното издание.

Въпреки безспорните си успехи, журналистите и редакторите на The New York Times са убедени, че компанията може да запази лидерската си позиция единствено и само ако проведе сериозни реформи в три направления: формат и съдържание на материалите, състав и организация на редакцията и начин на работа.

От доклада става ясно, че редакцията на The New York Times ще работи за по-ефективно сътрудничество между журналисти, фотографи и графични дизайнери, така че произвежданото съдържание да бъде по-привлекателно във визуален план. Компанията планира да се възползва максимално от възможностите, които предлагат най-новите цифрови технологии, да утвърди присъствието си онлайн, да разнообрази формата и темите на своите фийчъри (features) и да позволи на читателите да участват по-активно в работата на медията.

По отношение на състава и организацията на редакцията, журналистите на The New York Times биха искали да имат повече възможности за обучение в рамките на компанията, за да бъдат в крак с най-новите технологии, които могат да им бъдат полезни в работата. От доклада разбираме, че компанията има нужда от нови попълнения, особено журналисти, които се отличават с експертност и стил на писане, фотографи, графични дизайнери и редактори, които да допринесат за създаването на стойностен мултимедиен продукт. The New York Times осъзнава необходимостта от по-голямо разнообразие в редакцията по отношение на пол, възраст, раса и етническа принадлежност, както и от намирането на оптимален модел на сътрудничество с журналисти на свободна практика.

Що се отнася до начина си на работа, The New York Times ще положи усилия да гарантира, че всеки отдел на компанията има ясна визия, разбираема за работещите там, ще разчита на поставянето на конкретни цели и редовното следене на постигнатия напредък, ще преосмисли разбирането си за успех и ще застъпи сътрудничеството между редактори и журналисти в началния етап на разработването на нови материали. Медията също така ще работи за по-ефективно взаимодействие между редакцията и останалите отдели на компанията и намиране на подходящ баланс между необходимостта от подобряване на печатното издание и утвърждаване в онлайн пространството.

Целия доклад можете да прочетете тук.