Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България вече е достъпна за всички.Системата е много добре структурирана и дава възможност за преглед на проектите, които се изпълняват в България – по оперативни програми, райони и бенефициенти. В системата има данни за това къде се изпълнява проектът, кой е бенефициентът, за каква сума е проектът и етапа му на изпълнение.

Повече на ИСУН !