Hidden_ad-4305(1)На 21 април  Асоциацията на Европейските журналисти-България (АЕЖ-България)  и Българският дарителски форум (БДФ) проведоха първа работна среща с фокус върху две важни теми от българската медийна среда: наличието на платено, но необозначено като такова, медийно съдържание и последиците от това и безименното отразяване на значими инициативи и проекти в полза на обществото, реализирани от компании и организации.

Целта на тази среща бе да се генерират конкретни предложения от професионалисти, представляващи всички заинтересовани страни: медии, компании, НПО сектор, браншови организации, които впоследствие да бъдат представени на по-широк кръг заинтересовани участници в този процес и които биха работили за ограничаване на необозначеното рекламно съдържание и за повишаване на позитивното и конкретно отразяване в медиите на бизнес и благотворителни новини.

Участниците споделиха своята лична мотивация да търсят съвместно решение на поставените проблеми и споделиха наблюденията си за негативните последици от тях. Такъв пример е липсата на чувствителност у аудиторията към повеждащата информация, която достига до нея заради необозначеното платено съдържание. Потребителите на медии  често не правят разлика между него и автентичното съдържание, което ги лишава от възможността да направят информиран избор. Това е и причина за ниска критичност и размита ценностна система.

Негласното правило да не се посочват имената на компании, при отразяване на положителни бизнес практики (или пълното пренебрегване на този тип информация), също води до деформиране на медийната среда, липса на адекватна информация и затвърждава негативни нагласи в обществото по отношение на бизнеса. Макар и в по-малка степен, това е в сила и за коректното отразяване на инициативите на граждански организации и тази наложена анонимност също допринася за и без това изкривения (и често негативен) образ на гражданския сектор. Друга тревожна нагласа сред обществото, която е породена от скритата реклама от една страна и липсата на поощряване на добрите инициативи от друга, е загубата на доверие в журналистиката. В критичната точка, до която е достигнало общественото мнение е да обявява всяка новина и всеки журналист за платени. Това на свой ред е добра почва за фалшиви новини, прокарване на интереси чрез медиите, пропаганда и манипулации.

Някои от основните изводи от срещата бяха, че e налице воля и желание за промяна на средата у всички заинтересувани страни, но наред с това има и изявена нужда от по-дълбоко разбиране на проблемите, обрисуване на наличната правна рамка и познаване на добрите международни практики във всяка от сферите.

АЕЖ-България и Български дарителски форум се ангажират да работят върху предложенията, които бяха генерирани от участниците по време на работната среща. В следващите месеци ще бъдат представени следващите стъпки на двете организации, както и очакваните ангажименти от страна на участниците.

Снимка: Здравко Йончев