От 25 юли млади журналисти, отразявали теми в областта на ЕС, ще могат да участват в новия конкурс на Информационното бюро на Европейския парламент в София. Асоциацията на европейските журналисти-България ще бъде основен партньор на бюрото в конкурса.

Изискванията към кандидатите е да са на възраст до 35 години, като могат да участват както традиционни журналисти, така и блогъри.

Темата на конкурса , „Време за промяна в ЕС“, е свързана с промените, които кризата наложи както в икономическото развитие, така и в социалните и политически модели в ЕС.  Материалите трябва да са публикувани в периода 30 септември 2011 г. – 15 ноември 2012 г. Крайният срок за участие е 15ноември, а наградата е посещение на сесия на парламента в Страсбург или Брюксел на разноски на информационното бюро в София.

Условията:

Темата за 2012 г.: Време за промяна в ЕС

Кризата в ЕС сблъска две различни визии за икономическото бъдеще на Европа – дали то да се основава на консервативни разходи на принципа “харча, колкото произвеждам“, или на насърчаване на потреблението, заетостта и бизнеса като ключови фактори за растеж. И докато в началото ЕС реагира на кризата с ограничения, то през последната година ясно се вижда завой на ляво и стремеж към един по-социален модел. Но това ли е единствената промяна, която виждаме в Европа? Проблемите събудиха и промени в социалните, политическите и гражданските нагласи, поставящи под съмнение, или обратното – легитимиращи основни европейски ценности, каквито са солидарността, многообразието и толерантността. Затова, в тази насока ще бъдат отличени журналистически материали, отразяващи обективно и интересно текущите процеси от общоевропейско значение, независимо дали засягат икономически, финансови, социални, политически или културни въпроси.

За наградата

Наградата ще се връчи за първи път тази година, като ще бъдат отличени млади журналисти в две категории: „традиционни“ медии – печатни и онлайн издания, радио и телевизия, както и за „гражданска“ журналистика – материали, публикувани в блогове.

Конкурсът се организира в партньорство с Асоциацията на европейските журналисти в България и с подкрепата на Съюза на българските журналисти и Фондация „Медийна демокрация“. Срокът за изпращане на материалите е до 15 ноември включително, като наградата ще бъде присъдена през м. ноември 2012 г.

Наградата на Информационното бюро на Европейския парламент в България за млади журналисти се присъжда на журналисти до 35 години, които са спомогнали за изясняване на значими теми на европейско равнище или са насърчили по-доброто разбиране на институциите или политиките на Европейския съюз. Целта й е да отличи и стимулира качествени журналистически материали на млади журналисти, които разглеждат определена тема, която се обявява всяка година. Наградата се присъжда в дух на зачитане на свободата и пълната независимост на медиите и медийния плурализъм и в контекста на желанието на Европейския парламент за подобряване на комуникацията между институциите на ЕС и европейските граждани.

Наградата на Информационното бюро на Европейския парламент в България за млади журналисти е символична: грамота, както и посещение на сесия на Европейския парламент в Страсбург или Брюксел на разноски на Информационното бюро на ЕП в България.

За материалите

Материалите, които могат да кандидатстват са:

–  една статия или един репортаж;

– които разглеждат зададената тема ;

– публикувани са или разпространени в периода между 30 септември 2011 г. и 15 ноември 2012 г.;

– в една от платформите, посочени в член 2, параграф 1 (които от своя страна не трябва през посочения период да са получавали финансиране по медийни програми на Европейския парламент);

– които са на български език;

– които не са участвали в конкурс или са били публикувани в издание на Информационното бюро на ЕП в България.

Всички конкурсни материали трябва да бъдат изпратени по електронна поща ([email protected]), с препоръчана поща или доставени на място, на адреса на Информационното бюро на Европейския парламент в България (София 1000, ул. Московска 9).

Как се определят победителите?

Носителите на Наградата на Информационното бюро на ЕП в България за млади журналисти се избират от самостоятелна комисия, която е съставена от представители на професионалното журналистическо съсловие и организации, университетски преподаватели, блогъри и представители на Информационното бюро на ЕП в България.