Индекс на скритата икономика за 2009

    208

    Най-малко всеки десети получава „скрито” възнаграждение, което е по-високо от декларираното. Повече в доклада на Центъра за изследване на демокрацията .