Най-малко всеки десети получава „скрито” възнаграждение, което е по-високо от декларираното. Повече в доклада на Центъра за изследване на демокрацията .