Индекс на скритата икономика за 2009

100
АЕЖ-България

Най-малко всеки десети получава „скрито” възнаграждение, което е по-високо от декларираното. Повече в доклада на Центъра за изследване на демокрацията .