Повече от половината от населението и повече от една трета от работодателите са на мнение, че през последните три години е налице нарастване на относителния дял на сивата икономика, установява изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Реализирани са изследвания сред работодателите и населението с многообразни качествени методи – проведени са 281 вътрешнофирмени одита, 440 дълбочинни интервюта с работодатели от пилотните браншове, 7 фокус групи.

Проучването е представено през септември 2010 г.