Изследване на медиите в България и Македония

80
АЕЖ-България

Проучването “Слово на омразата в медиите на България и Македония: прояви, фактори, решения (и в двете страни)” е на Про-Медиа и македонския “Център за развитие на медиите” с подкрепата на Институт “Отворено общество”. Обхваща периода юли-август 2010 г.