Проучването „Слово на омразата в медиите на България и Македония: прояви, фактори, решения (и в двете страни)“ е на Про-Медиа и македонския „Център за развитие на медиите“ с подкрепата на Институт „Отворено общество“. Обхваща периода юли-август 2010 г.