Устав

Пълният текст на устава на Асоциацията на европейските журналисти-България може да бъде изтеглен оттук: Устав на АЕЖ-България