За нас

Какво прави АЕЖ-България:

– Информиране на професионалната общност за възможности за обучение и кариерно развитие.
– Професионални обучения на журналисти и студенти.
– Повишаване на професионалните, етични стандарти в журналистиката.
– Повишаване на грамотността на потребителите на медиите.
– Застъпничество за журналисти по професионални казуси, включително международна подкрепа.
– Предложения за законодателни промени, развиващи медийната среда и подобряване на саморегулация на медиите.
– Проучвания, изследвания и критичен анализ на медийната среда с цел подобряването й.
– Експертиза относно медийната среда и качествена журналистика в България и Европа.
– Популяризиране на качествени медийни продукти.
– Мрежа от локални и международни професионални контакти и помощ за професионална реализация за членовете на организацията.