Започва серия от безплатни обучения за бизнес журналисти

„Клуб на икономическите журналисти” е инициатива на Института за пазарна икономика (ИПИ), Българската Макроикономическа Асоциация (БМА) с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България

Идеята е да се създаде мрежа от икономически журналисти и икономисти, които да обменят опит и знание, за да провокират задълбочен икономически дебат по важните теми на публичната политика.
Членовете на клуба ще имат достъп до събитията на ИПИ и БМА (лекции, конференции, дискусии и др.) и ще могат свободно да заемат книги от Икономическата библиотека на ИПИ и БМА.

Първата проява на Клуба e цикъл от четири еднодневни семинара, на които лектори ще бъдат водещи български икономисти.За участие в семинарите и членство в Клуба могат да кандидатстват действащи бизнес/икономически журналисти в България и студенти по журналистика последна година с интерес в областта на икономиката.

Първия семинар ще се фокусира върху следните теми:
•    За какво става въпрос в икономиката;
•    Видимото и невидимото;
•    Институционална икономика;
•    Вреден и полезен публичен натиск и лобизъм;
•    Как да четем основните икономически показатели;
•    Добри и лоши модели на икономическа политика;
•    Местно срещу външно знание;
•    Оценка на публични политики.

Желаещите да участват в първия семинар е нужно да изпратят e-mail с кратка автобиография на български език до 15 февруари 2011 г. на електронна поща [email protected] Семинарът ще се проведе на 21 февруари 2011 (понеделник), от 10 ч. до 17 ч. в София, а участието е безплатно. Прочетете повече тук.

Какво ново