Няколко авторитетни изследвания от последните години показаха, че употребата на “враждебна реч” ескалира в българското публично пространство. В своята дейност “език на омразата” употребяват политици, средства за информация, граждани в социалните медии.

Особено неблагоприятни ефекти има използването на “език на омразата” по време на избори. Противопоставянето на идеи е ценно за демокрацията, но когато се усили до степен към опонента да се подхожда с “враждебна реч”, е време за действие!

В тази обстановка, през последните месеци, с участието на редица медийни и други неправителствени организации, се съгласува инициатива за подписване от политическите сили и медиите на Споразумение за неизползване на враждебна и дискриминационна реч в хода на официалната кампания за местни избори 2015 г.

 

 Какво цели нашата инициатива?

 

  • Елиминиране или поне значително ограничаване на употребата на враждебна реч в хода на провеждане на предизборната кампания 2015.
  • Осъществяване на превенция на етнизирането на кампанията: много лесно конфликтите се възпламеняват от неуместния език, използван от политици и медии.
  • Засилване на медийната саморегулация по отношение на враждебната и дискриминационна реч, както и на отговорността на политиците за речта, използвана в хода на кампанията.
  • Провеждане на мониторинг върху употребите на език на омразата в медиите и в речта на политиците по време на официалната кампания.

Осъществяването на тези цели ще допринесе за това България да покаже воля за по-добра култура на медиите, както и за по-добра политическа култура. Благодарение на инициативата страната ни може да подобри позицията си в международните класации за свободата на медиите и качеството на медийното съдържание като цяло.

Споразумението не цели деполитизиране на предизборните дебати: политическите аргументи трябва да останат водещи, но с демонстриране на уважение към различията и към опонента. Не целим „обезцветяване” на кампанията: нейната атрактивност трябва да бъде осигурена с толерантни политически послания.

Време е заедно да се противопоставим на речта на омразата, защото тя ерозира солидарността между различните групи в българското общество. Нека освободим съдържанието на идеите, които предлагаме на хората, от разрушителната сила на омразата и враждата!

Старт на инициативата ще дадем на 17 септември в 12:30 часа в “Пресклуб БТА” на бул. “Цариградско шосе”, № 49, а церемонията по подписването ще се състои на 23 септември в
Народното събрание (централна сграда), зала Изток от 11.30 -12.15 ч.

Освен българските печатни и електронни медии, очакваме представители на чуждестранни информационни агенции, както и присъствие от страна на дипломатическите представителства в България и Представителството на Европейската комисия в България.

 

Инициатори на събитието са:

–    Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО

–    Съвет за електронни медии (СЕМ)

–    Съюз на българските национални електронни медии

–    Съюз на издателите в България (СИБ)

–    Българска асоциация на регионалните медии (БАРМ)

–    Съюз на българските журналисти (СБЖ)

–    Фондация “Национален съвет за журналистическа етика”

–    Фондация “Медийна демокрация”

–    Сдружение за човешки права “Маргиналия”

–    Асоциация на европейските журналисти – България (АЕЖ)

–    Център за развитие на медиите

–    Мрежа за свободно слово